Nieuws

Het vonnis Sabam vs Tiscali - Een Pyrrusoverwinning en een gevaarlijk precedent

Zat, 14/07/2007 - 13:38

LuidsprekerVorige week viel het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in de zaak Sabam vs. Tiscali in verband met het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken. TIK vzw heeft, als vertegenwoordiger van de residentiële gebruikers, bij het indienen van de klacht reeds een aantal bedenkingen geuit in verband met deze materie. We zijn dan ook niet gelukkig met deze uitspraak. Eerst willen we een korte uitleg geven over deze concrete zaak.

In het verleden argumenteerde Tiscali dat het technisch gezien niet haalbaar was om de uitwisseling van illegale MP3 bestanden te verhinderen. De rechter stelde een expert aan om na te gaan om de vraag te beantwoorden of dit al dan niet mogelijk is. Recent kwam een expert met een rapport aandraven met mogelijke technische oplossingen. De rechter concludeerde dat het wel technisch mogelijk is voor een provider om het uitwisselen van illegale werken tegen te gaan.

Laten we nu even verder naar dit arrest kijken. De meeste oplossingen blokkeren alle verkeer via P2P-netwerken. Slechts eentje is een filtertechniek. P2P-netwerken blokkeren is een nogal drastische optie, vermits dit soort netwerken ook voor nuttige toepassingen gebruikt wordt zoals telefoneren via het internet met Skype. SABAM kiest dan ook voor de filtertechniek. Bij een filtertechniek wordt al het verkeer over het netwerk geanalyseerd op de aanwezigheid van beschermd materiaal. Het spreekt voor zich dat gezien de enorme hoeveelheid informatie die dagelijks via het internet uitgewisseld worden, dit enorme investeringen vergt van Scarlet. Aangezien het internet nog steeds aan een enorme snelheid groeit, moet er continue in extra filtercapaciteit geïnvesteerd worden. Indien dit niet gebeurt, bestaat er een reële kans dat de snelheid van het internet afneemt, gezien de files die ontstaan bij de filters.

Verder is de natte droom van de muziekindustrie dat men in de toekomst ook al het andere verkeer actief gaat scannen op illegale content, telkens als je een website bezoekt of e-mail ontvangt. Door dit precedent zullen andere belangengroepen zich evenmin langer geremd voelen om ook te gaan zoeken naar mogelijkheden om het voor hen storend internetverkeer te gaan filteren of blokkeren. De stap is klein om bijvoorbeeld in de toekomst al het telefoonverkeer dat via het internet verloopt te gaan scannen.

Tik vindt dit vonnis een gevaarlijk precedent waarbij het vermoeden van onschuld opnieuw aangetast wordt.
Immers de transporteur wordt verplicht om alle gegevens die via zijn netwerk vervoerd worden te gaan scannen en beschermd werk te onderscheppen. Zowel de onschuldige internetgebruiker als de transporteur worden hierdoor beschouwd als zijnde schuldig of medeplichtig aan het misbruik.
Analoog met de antiterrorismewetgeving worden hier technische maatregelen opgelegd omdat ze mogelijk zijn, zonder evenwel de verdere maatschappelijke consequenties naar aanleiding van dit precedent te overdenken.
Een belangrijk pijnpunt is respect voor privacy. Zo worden bijvoorbeeld op luchthavens alle passagiërs en bagage grondig gescand. Londen hangt vol met camera’s. Regelmatig worden de bestaande maatregelen aangescherpt. In heel wat facetten van het dagelijks leven, evolueren we naar een maatschappij waar iedereen overal wordt gecontroleerd in zijn doen en laten. Ook deze maatregels heeft enorme financiële inspanningen van de maatschappij gevergd.

Voorts moet het debat gevoerd worden naar de efficiëntie van dergelijke maatregelen.
Mensen zullen altijd inventief zijn om bestaande maatregelen te omzeilen. Digitale bestanden kunnen relatief eenvoudig gecamoufleerd worden waardoor filters beschermd materiaal niet langer kunnen detecteren.
Het is dus zeer de vraag of de voorgestelde maatregel zijn doel zal bereiken.

Daarenboven heeft SABAM nog steeds geen alternatief voor sites of radiostations die dergelijke bestanden op een legale manier verspreiden.

Alhoewel het legaal verspreiden van muziek door dit vonnis niet verboden wordt, vrezen we dat in de praktijk het legale verkeer onmogelijk zal worden door de enorme kosten en vertragingen die dergelijke maatregelen veroorzaken.

We hebben de muziekindustrie al dikwijls opgeroepen om een creatiever businessmodel op te zetten waarbij zowel de belangen van de artiest als die van de muziekliefhebber gewaarborgd worden.
Het laten vertragen van het legale verspreiden van muziek, is volgens ons niet echt creatief te noemen. Vooral omdat de genomen maatregelen slechts een zeer beperkt resultaat zullen kennen. We gaan nog steeds uit van het principe dat de overtreder moet bestraft worden en dat er dus een inspanning geleverd moet worden op dat vlak. Een consequent opsporings- en vervolgingsbeleid inzake piraterij zou ook op meer maatschappelijke bijval kunnen rekenen.

We hopen dan ook dat Scarlet in beroep zal gaan tegen dit vonnis en hierbij gesteund zal worden door de andere providers.

 

 

Dit artikel verscheen op dinsdag 17 juli als opinie in De Standaard.

Spread the word:

Tik vzw is de grootste nationale vereniging voor Telecom- en InternetKlanten

Zoeken

Advertentie

ISP Monitor   ISOC

Recente reacties