Nieuws

Het vonnis Sabam vs Tiscali - Een Pyrrusoverwinning en een gevaarlijk precedent

Zat, 14/07/2007 - 12:38

LuidsprekerVorige week viel het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in de zaak Sabam vs. Tiscali in verband met het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken. TIK vzw heeft, als vertegenwoordiger van de residentiële gebruikers, bij het indienen van de klacht reeds een aantal bedenkingen geuit in verband met deze materie. We zijn dan ook niet gelukkig met deze uitspraak. Eerst willen we een korte uitleg geven over deze concrete zaak.

In het verleden argumenteerde Tiscali dat het technisch gezien niet haalbaar was om de uitwisseling van illegale MP3 bestanden te verhinderen. De rechter stelde een expert aan om na te gaan om de vraag te beantwoorden of dit al dan niet mogelijk is. Recent kwam een expert met een rapport aandraven met mogelijke technische oplossingen. De rechter concludeerde dat het wel technisch mogelijk is voor een provider om het uitwisselen van illegale werken tegen te gaan.

Laten we nu even verder naar dit arrest kijken. De meeste oplossingen blokkeren alle verkeer via P2P-netwerken. Slechts eentje is een filtertechniek. P2P-netwerken blokkeren is een nogal drastische optie, vermits dit soort netwerken ook voor nuttige toepassingen gebruikt wordt zoals telefoneren via het internet met Skype. SABAM kiest dan ook voor de filtertechniek. Bij een filtertechniek wordt al het verkeer over het netwerk geanalyseerd op de aanwezigheid van beschermd materiaal. Het spreekt voor zich dat gezien de enorme hoeveelheid informatie die dagelijks via het internet uitgewisseld worden, dit enorme investeringen vergt van Scarlet. Aangezien het internet nog steeds aan een enorme snelheid groeit, moet er continue in extra filtercapaciteit geïnvesteerd worden. Indien dit niet gebeurt, bestaat er een reële kans dat de snelheid van het internet afneemt, gezien de files die ontstaan bij de filters.

Verder is de natte droom van de muziekindustrie dat men in de toekomst ook al het andere verkeer actief gaat scannen op illegale content, telkens als je een website bezoekt of e-mail ontvangt. Door dit precedent zullen andere belangengroepen zich evenmin langer geremd voelen om ook te gaan zoeken naar mogelijkheden om het voor hen storend internetverkeer te gaan filteren of blokkeren. De stap is klein om bijvoorbeeld in de toekomst al het telefoonverkeer dat via het internet verloopt te gaan scannen.

Tik vindt dit vonnis een gevaarlijk precedent waarbij het vermoeden van onschuld opnieuw aangetast wordt.
Immers de transporteur wordt verplicht om alle gegevens die via zijn netwerk vervoerd worden te gaan scannen en beschermd werk te onderscheppen. Zowel de onschuldige internetgebruiker als de transporteur worden hierdoor beschouwd als zijnde schuldig of medeplichtig aan het misbruik.
Analoog met de antiterrorismewetgeving worden hier technische maatregelen opgelegd omdat ze mogelijk zijn, zonder evenwel de verdere maatschappelijke consequenties naar aanleiding van dit precedent te overdenken.
Een belangrijk pijnpunt is respect voor privacy. Zo worden bijvoorbeeld op luchthavens alle passagiërs en bagage grondig gescand. Londen hangt vol met camera’s. Regelmatig worden de bestaande maatregelen aangescherpt. In heel wat facetten van het dagelijks leven, evolueren we naar een maatschappij waar iedereen overal wordt gecontroleerd in zijn doen en laten. Ook deze maatregels heeft enorme financiële inspanningen van de maatschappij gevergd.

Voorts moet het debat gevoerd worden naar de efficiëntie van dergelijke maatregelen.
Mensen zullen altijd inventief zijn om bestaande maatregelen te omzeilen. Digitale bestanden kunnen relatief eenvoudig gecamoufleerd worden waardoor filters beschermd materiaal niet langer kunnen detecteren.
Het is dus zeer de vraag of de voorgestelde maatregel zijn doel zal bereiken.

Daarenboven heeft SABAM nog steeds geen alternatief voor sites of radiostations die dergelijke bestanden op een legale manier verspreiden.

Alhoewel het legaal verspreiden van muziek door dit vonnis niet verboden wordt, vrezen we dat in de praktijk het legale verkeer onmogelijk zal worden door de enorme kosten en vertragingen die dergelijke maatregelen veroorzaken.

We hebben de muziekindustrie al dikwijls opgeroepen om een creatiever businessmodel op te zetten waarbij zowel de belangen van de artiest als die van de muziekliefhebber gewaarborgd worden.
Het laten vertragen van het legale verspreiden van muziek, is volgens ons niet echt creatief te noemen. Vooral omdat de genomen maatregelen slechts een zeer beperkt resultaat zullen kennen. We gaan nog steeds uit van het principe dat de overtreder moet bestraft worden en dat er dus een inspanning geleverd moet worden op dat vlak. Een consequent opsporings- en vervolgingsbeleid inzake piraterij zou ook op meer maatschappelijke bijval kunnen rekenen.

We hopen dan ook dat Scarlet in beroep zal gaan tegen dit vonnis en hierbij gesteund zal worden door de andere providers.

 

 

Dit artikel verscheen op dinsdag 17 juli als opinie in De Standaard.

Spread the word:

Reacties

MrMaxus
Ma, 23/07/2007 - 11:17

Dan kunnen we terug zoals vroeger cd/dvd copieren in plaats van ze te downloaden. Dan zou ook telenet blij zijn met hun lage downloadlimiet.

 

Maar eerlijk, ik word er slecht van als ik zie hoeveel geld hieraan hopeloos verspild zal worden, want dit is erg - erg - simpel te omzeilen. En wie wordt daar de dupe van? De consument. Nog hogere abonnementskosten, en we zijn al de duurste van Europa. Het is toch al duidelijk dat SABAM dit niet zal betalen, ook al krijgen ze bakken geld binnen met die copyrightheffing.

 

En dan nog die copyrightheffing, als we deze eens anders bekijken. Stel je koopt een auto, om het extreem te stellen een porsche (een 1TB HDD), en in het bedrag van aankoop zit al geld om je verkeersboetes te betalen,  voor het geval dat  je te snel rijdt. Wel, zou het raar zijn als je dan sneller zou rijden dan 120km/u, want je toekomstige boetes zijn al betaald.

MabadosS
Ma, 16/07/2007 - 13:29

Volgens http://www.nu.nl/news/1156260/50/Scarlet_in_beroep_tegen_filterplicht_internet.html gaat Scarlet in beroep.

Goede beslissing lijkt me!

Mvg Pieter Dejaeger
www.jeugdwerker.be

luc
Ma, 16/07/2007 - 18:48

Scarlet in beroep tegen P2P-vonnis: http://www.zdnet.be/news.cfm?id=70506

Sabam vraagt reactie Belgacom en Telenet: http://www.zdnet.be/news.cfm?id=70525&mxp=101

Donovanbelgium
Zon, 15/07/2007 - 18:00

 Het is m.i. beter om het debat niet toe te spitsen op de technische haalbaarheid van deze filters, zoals nu gebeurt, maar wel over het schenden van de privacy en het vrij delen van (sommige) bestanden.

Of kan er mij iemand uitleggen waarom ik via bvb MSN geen mp3 mag laten horen aan mijn zoon die op een andere pc zit.In wezen is dit hetzelfde als hetgeen de P2P-gemeenschap doet.

Ik denk ook dat er toch nog steeds een taks bestaat voor lege geluidsdragers waarvan een gedeelte naar Sabam gaat ?

 

 

United we stand, divided we fall .

trailofdead
Zon, 15/07/2007 - 09:23

Wat met bepaalde "bootlegs" die illegaal opgenomen zijn maar door de artiest en/of door het management worden toegelaten om te verdelen.

Bepaalde p2p sites staan volledig in het teken van de verdeling van live optredens onder de fans. Al deze sites zien er op toe dat de verspreide bestanden de goedkeuring krijgen van artiest of management en passen zelf een filtersysteem toe voor artiesten die niet wensen dat hun werk verspreid word via deze weg.

Deze sites opereren op het scherp van de snee aangezien bootlegs zowiezo aanschouwd worden als zijnde illegaal maar ze hebben wel de goedkeuring van de artiest en/of management.

Ik stel mij zeer de vraag hoe ze dit gaan oplossen. Ik vrees dat ze er met het botte mes zullen invliegen en aldus de vele brave burgers weer maar eens gaan straffen voor de enkelen die misbruik maken van het systeem.

SABAM (en de muziekindustrie) hadden reeds lang geleden moeten zoeken naar een opbouwende samenwerking tussen het internet enerzijds en hun belangen anderzijds in plaats van de paniekvoetbal te spelen zoals ze de laatste jaren doen.

Het is reeds bewezen dat het (illegaal) downloaden van muziek er juist voor zorgt dat de cd verkoop STIJGT. Ik vermoed dat de verkoop van singeltjes inderdaad wel gedaald zal zijn waardoor de meer nationale artiesten (met meer media-aandacht) wel een inkomensverlies lijden.

Ik wens de mensen die een filtersysteem moeten uitbouwen veel succes want ik zie niet in hoe ze dit op een sluitende manier kunnen doen zonder de door artiesten goedgekeurde sites (en soms zelf ondersteund door de artiesten) buiten schot te houden.

Sven Teirlinck
Zat, 14/07/2007 - 22:59

Misschien wordt het eens tijd dat we allemaal gaan klachten indienen tegen verenigigen die op ondoordachte manier rechten proberen te beschermen maar daardoor anderen hun rechten overtreden.

Hoe dikwijls heeft u al gevloekt op de (2 momenteel) filmpjesop DVD's die eerst waarschuwen voor beschermd materiaal en dan nog eens de (vaak bedenkelijke) leeftijdsgrens aangeven. Deze filmpjes kunnen vaak niet overgeslagen worden (raar voor technologie die daar net voor gemaakt is). Tegenwoordig komt het zelfs meer een meer voor dat deze worden afgespeeld vlak nadat de keuze is gemaakt om de film af te spelen in het menu. Op dat moment zit je dus volledig klaar om de film te bekijken (en van te genieten) en wordt je nog even ongevraagde meldingen gegeven die we allemaal onderhand al lang weten.

Denkt u trowens dat personen die deze zaken overtreden daardoor tegen gehouden worden door het  op die plaats te zetten? Wat is dus het nut? Juist ja, irritatie van de koper die zich aan de wet houd en op den duur afvraagt of hij/zij niet beter af is met illigaal matereiaal waar zulke filmpjes niet komen storen. Totaal omgekeerd effect dus.

Ook met dit arrest gaat sabam een omgekeerd effect gaan maken. De brave burger zal immers mee gestraft worden (door prijsverhoging van de provider om die zijn kosten voor die filters te kunnen betalen) en zich afvragen waarom deze zich nog langer zou gaan braaf gedragen.

--

Sven Teirlinck [PUB Medewerker]

janc
Zat, 14/07/2007 - 22:08

Aangezien de auteurrechtenorganisaties als één van hun taken hebben om met een deel van de ingezamelde gelden controles uit te voeren, lijkt het mij ook logisch dat Sabam (en hun collega's) instaan voor de kosten voortvloeiend uit het installeren en onderhouden van filters op het internet. Op die manier is er ook iets meer garantie dat kosten en baten enigszins in evenwicht gehouden worden; Sabam & co kunnen dan immers een afweging maken tussen de kosten voor hen en de hogere inkomsten die ze daardoor verkrijgen.

Desertfish
Ma, 16/07/2007 - 18:18

Sorry als ik fout zit, maar betalen we al niet 5 jaar auteursrechtenbelasting op herschrijfbare cd´s? Waar gaat dat allemaal naartoe?

Voor de rest vind ik dit een belachelijk vonnis.  Ik zou wel eens een klapke willen doen met die "technische expert"... Wat is de totale Belgische internetbandbreedte? Laat ze, zoals janc zei, dit zelf maar analyseren. Good luck.

 

 

 

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.

Tik vzw is de grootste nationale vereniging voor Telecom- en InternetKlanten

Zoeken

Advertentie

ISP Monitor   ISOC

Recente reacties